آخرین کلاس ۸۰ ساعته برنامه نویسی Microsoft ASP.NET MVC و Entity Framework روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ آغاز خواهدوشایان ذکر است از این پس کلاس های MVC به صورت ۵۰ ساعته و با نسخه Core 2.0 برگزار خواهند شد.